Teya Salat
HOME   |   ABOUT US   |   GALLERY   |   DOWNLOADS   |   ARTICLES   |   LOGINS   |   LIVE DISCUSS   |   COMMENTS   |   CONTACT US
 New salary circular of 7632-00 Rs Happenings/ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
ಹಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಸಂದರ್ಶನ, ತುಮಕೂರು ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ...Click here
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿ.ಇ.ಒ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಘವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ನೋಂ)
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು XTGem and CIT
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
WhatsApp No 9535678007 (Do not call)
  KSGPDEOWA (R), Bangalore - All Rights Reserved

Hits Today : 114     |     Total Hits : 372781    |    Update: 17/08/15

© 2012 - 2015 - Designed By Siddu B M on-behalf of Chamundi Infotech